Luiz XV

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Trancoso

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Maria Antonietta

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Riccó

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Bombe

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Maria Antonietta Laca

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Luiz XV

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Itacaré

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Espelhada

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Espelhada reta

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Flor de Lis

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores