3 elementos

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Paris Frizada

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Justine

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Monique

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Rou quadrada

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Canoa

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Lateral de jogo

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Rou retangular

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Cecília

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores

Bordaux

Cores:
 madeira
 ouro
 ferro
 cores